RHs begyndelse

​RHs begyndelse 

Der er blevet spillet håndbold i Rødovre i mange år – også før RH blev stiftet.

Det foregik i starten i Knuthenborghallen lørdag aften mellem 22 og 23, og så ringede man én gang om ugen til Idrætshuset for at få en af de ”løse” timer, idet ikke alle timer var fast fordelt. Senere, da Rødkildeskolen blev bygget, fik man timer der på lørdage kl. 20-22 og dem deltes damer og herrer om. Ellers foregik træningen udendørs på søndage, så længe man kunne for vejret. Efter træningen deltes man om en enkelt bruser – udendørs - med koldt vand.

Håndbolden hørte – sammen med flere andre idrætsgrene – hjemme i ROG (Rødovre og Omegns Gymnastikforening), men på et tidspunkt blev det for meget for denne forening at rumme så mange forskellige idrætter, og så blev man enige om at udskille skydning, badminton, atletik og håndbold fra ROG.

DA RH BLEV STIFTET

Den stiftende generalforsamling i RH fandt sted på Damhuskroen den 14. marts 1953.

De første år var – som nu - præget af mangel på træningsmuligheder omend i noget højere grad end i dag. Desuden var der så stor mangel på ledere, at det på flere generalforsamlinger ikke var muligt at finde en formand. Pengene var også små - så små, at man i 1958 måtte hæve kontingentet fra 2 til 5 kr. om måneden for seniorer, medens juniorer fortsat kun skulle betale 2 kr.

I 1960 begyndte man at tale om at opføre en hal ved Rødovre Stadion, men der skulle gå en række år, inden den stod færdig til brug efter sommerferien i 1965. Den blev indviet med en håndboldlandskamp mellem Danmark og Island. Senere har den også været rammen om damelandskampe mod USA og Polen.

RH fik 14 timer om ugen i hallen fordelt på tirsdag og fredag, og så fik man en rigtig hjemmebane. På det tidspunkt bestod RH fortrinsvis af seniorspillere, men den nye hal skabte et boom, så klubben kom op på 175 medlemmer, hvoraf de fleste var ungdomsspillere. Det betød også, at der blev oprettet hold i mange ungdomsrækker, ynglinge, juniorer, piger/drenge og senere kom der også småpiger og lilleputter til. Sidstnævnte var datidens betegnelser for U12P og U12D.