Kontingentsatser

Kontingentsatser:

Rødovre Håndbold Klub ønsker, at være en attraktiv klub som kan tilbyde muligheder for alle spillere uanset niveau. Vi ønsker at kunne tiltrække og fastholde spillere uden at spillernes eller deres forældres økonomisk råderum skal være en afgørende faktor.

Nedenfor lidt mere om Rødovre Håndboldklubs kontingenter:

Kontingentopkrævning sker 4 gange årligt og vil som udgangspunkt blive opkrævet via HoldSport i følgende måneder: Februar, Maj, August samt November. For medlemmer der starter "skævt" i en periode vil der blive opkrævet et reduceret kontingent afhængig af indmeldelsesdato. Ved udmelding fra klubben vil der som udgangspunkt ikke blive tilbagebetalt kontingent for tilbageværende periode.


Betaling af kontingent skal foretages ved brug af kreditkort. Såfremt dette fravælges ser vi os desværre nødsaget til at opkræve et administrationsgebyr på 10% af det forfaldne beløb.

Med virkning fra August 2024 vil følgende satser være gældende:

Afdeling:

Kr. per kvartal:

Trille Trolle750 kr.(For en sæson)
3 betalinger a 250 kr.
U5/6, U7/8 og U9350 kr.
U11500 kr.
U13525 kr.
U15550 kr.
U17650 kr.
U19650 kr.
Senior (1./2. hold)700 kr.
Senior bredde400 kr.
RH's Venner350 kr. (Helårligt)
Passivt medlem350 kr. (Pr. sæson)

Såfremt du har nogle spørgsmål til dit kontingent så venligst skriv til vores kasserer/klubadministrator Stig Jansson

Overgang til HoldSport:

I forbindelse med overgangen til HoldSport som er vores primære værktøj til medlemsregistrering betyder det, at vi samtidig også siger farvel til den tidligere opkrævning via Betalings Service (BS). Fremover vil al betaling af kontingent foregå via betalingskort.

I den forbindelse vil der ske en del ændringer i forbindelse med selve kontingent opkrævningen.

Nedenfor lidt mere information om ændringen:

  1. Den tidligere ½ års opkrævning i Juli måned dækkede et kvartal bagud og et kvartal fremad (altså April til September). Dette gav ikke god mening længere og derfor omlægningen til forudbetalt opkrævning.
  2. Opkrævning af betalingen vil fremover foregår via kreditkort. (Også mulighed for MobilePay).
  3. Kvartalsopkrævningen vil blive pålagt et gebyr, som går til dækningen af omkostningerne til HoldSport (5 til 9 kr. afhængig af beløbet).


Spørgsmål og svar:

Hvorfor denne ændring?
Medlemshåndtering samt kontingent opkrævning har tidligere været styret af een person. For at aflaste denne samt sikre mulighed for uddelegering af opgaven har vi længe ønsket at overgå til en elektronisk løsning der kan afhjælpe dette.

Gebyrer.. Hvorfor nu det?
Vi ved, at gebyrer aldrig er velsete. De dækker dog ofte over en reel udgift og i dette tilfælde er det omkostningen til Holdsport for denne service, og den måde vi betaler for deres produkt. Vi kunne have valgt at inkludere det i opkrævningen og samtidig hæve kontingentet, men har ønsket at vise den reelle omkostning ved at drive en klub.

Betaling med kreditkort. Hvordan fungerer det?
Første gang du modtager en opkrævning vil du blive bedt om at registrere dit kreditkort oplysninger. Disse vil som udgangspunkt blive gemt til næste opkrævning, hvor du blot vil modtage en mail på opkrævningen og ikke behøve at fortage dig yderligere såfremt pengene blot skal trækkes på dit kort.