Klubnyheder

W1siziisijiwmtyvmtavmtyvog9nexg2m2ttdl9sq19mzwfkzxjib3jklmpwzyjdxq?sha=848445144eda139e

RH Generalforsamling 2020 - Opdateret med sted for afholdelse.

10.06.2020 / 11.09.2020

DU ER MEGET VELKOMMEN TIL VORES GENERALFORSAMLING I AFTEN KL. 19.00


I overensstemmelse med vores vedtægter gør vi opmærksom på at Rødovre Håndboldklub afholder ordinær generalforsamling.

Onsdag d. 10. juni 2019 kl. 19.00.

Indkaldelsen er tidligere varslet i henhold til vores vedtægter d. 27. maj på Facebook samt på vores hjemmeside.

Pga. det nuværende forsamlingsforbud har vi dog desværre ikke haft mulighed for at fastlægge sted for afholdelse før nu.

Generalforsamling vil derfor finde sted på Elstedvej 55, 2610 Rødovre. (Haven v. familien Schneider)

Mød op!

Vis din interesse og brug din indflydelse.

Dagsorden og regler for deltagelse på mødet (ref. vores vedtægter) vil være som følger:

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Alle medlemmer - aktive som passive, der er fyldt 16 år og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

Alle medlemmer, som er stemmeberettiget, er valgbar.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Regnskab.

a. Den økonomiansvarlige forelægger revideret regnskab til godkendelse.

b. Den økonomiansvarlige forelægger budget for regnskabsåret til godkendelse.

4. Eventuelt Indkomne forslag.

5. Valg.

Til bestyrelsen vælges i ulige år:

a) Formand (Michael Eriksen – ikke på valg)

b) Sekretær (Helle Møller – Ikke på valg)

c) Et menigt bestyrelsesmedlem i lige år

d) Næstformand (Thomas Anker – Ikke på valg)

e) En økonomiansvarlig (Pt. Ledig. Ønskes besat)

f) Formand for PR-sponsorudvalget (Pt. Ledig. Ønskes besat)

g) Formand for Eliteudvalget (Pt. Ledig. Ønskes besat)

h) Et menigt bestyrelsesmedlem (ikke på valg)


6. Uden for bestyrelsen vælges hvert år:

a) To revisorer

b) En revisorsuppleant

7. Eventuelt.

Klubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som udgøres af formand, næstformand, en økonomiansvarlig, to menige bestyrelsesmedlemmer, en sekretær samt formændene for:

Eliteudvalget

Ungdomsudvalget

PR- sponsorudvalget


Har du spørgsmål så kontakt os venligst på: bestyrelsen@Rodovrehk.dk eller find mere information på vores hjemmeside www.Rodovrehk.dk

W1siziisijiwmtyvmtavmtyvngpinzh6mhr2c19sq19ta3lzy3jhcgvylmpwzyjdxq?sha=5d3387e9732eb8da